https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Do sprzedania lokal mieszkalny

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. 42,58 m2, położonego w budynku przy ul. Ogrodowej 13 w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 98, obręb nr 6 o pow. 171m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00006032/4.
Przetarg odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.
Cena wywoławcza ww. lokalu z 7,2% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 129 000,00 zł brutto.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 13 000,00 zł do dnia 7 kwietnia 2023 r. na konto nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64 55 133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty