https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Energetyczna współpraca

Gmina Czarny Bór, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy tworzeniu spółdzielni energetycznej.

Przypomnijmy: 1 marca 2023 roku w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra w Czadrowie odbyło się spotkanie inaugurujące prace związane z utworzeniem spółdzielni energetycznej. Podczas spotkania zaprezentowany został plan działań związanych z utworzeniem spółdzielni energetycznej, został podpisany list intencyjny, zostały przedstawione możliwości pozyskania finasowania na działania w ramach spółdzielni energetycznej i odbyła się dyskusja na temat planowanych odnawialnych źródeł energii w spółdzielni energetycznej.

– Celem powstania spółdzielni jest produkcja energii elektrycznej, cieplnej oraz biogazu dla członków spółdzielni energetycznej. Jest to rozwiązani pozwalające w przyszłości znacząco obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby samorządów. Innymi słowy: będzie to tania energia dla szkół, urzędów czy oświetlenia ulic. W tej chwili spółdzielnię energetyczną tworzą 4 podmioty, czyli 3 gminy oraz międzygminna spółka Sanikom. Docelowo zakładamy zaproszenie do współpracy lokalnych przedsiębiorców, którzy również będą mieli dostęp do taniej i zielonej energii. Korzyści płynące z założenia spółdzielni to: zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu, uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii, poprawa jakości środowiska naturalnego, poprawa konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich oraz tworzenie nowych miejsc pracy i kreowanie nowych usług na poziomie lokalnym. Za koordynację prac związanych z utworzeniem spółdzielni odpowiedzialny jest Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra – wyjaśnia Patryk Straus, Wójt Gminy Kamienna Góra.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty