https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wałbrzych kupi 20 autobusów wodorowych

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu ogłosił przetarg na dostawę 20 fabrycznie nowych, niskopodłogowych, przyjaznych środowisku standardowych autobusów miejskich zasilanych ogniwami wodorowymi i długości w przedziale 11,8 – 12,2 m.

Na realizację projektu „Wałbrzyski Autobus Wodorowy” Gmina Wałbrzych dostała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji i w formie niskooprocentowanej pożyczki. Przewidywany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 79 950 000 zł brutto. Kwota dotacji wynosi 58 019 000 zł, co stanowi 89,26% kosztów kwalifikowanych, a niskooprocentowana pożyczka wynosi 6 981 000 zł, co stanowi 10,74% kosztów kwalifikowanych.

Autobusy z napędem wodorowym produkowane są według najnowocześniejszych technologii w zakresie zarówno bezemisyjnego napędu, w skład którego wchodzi najnowszej generacji ogniwo paliwowe wodorowe i magazyn energii elektrycznej, jak również w zakresie wyposażenia autobusu w szereg systemów gwarantujących bezpieczeństwo pasażerów. Między innymi autobusy wyposażone będą w automatyczny system kontroli trzeźwości kierowcy. Wyposażenie autobusów w wydzieloną pełnowymiarową kabinę będzie gwarantowało bezpieczeństwo kierowcy. Ponadto autobusy będą wyposażone w najnowszej generacji systemy: ogrzewania autobusu z wykorzystaniem pompy ciepła, klimatyzacji przedziału pasażerskiego i kabiny kierowcy, elektroniczne systemy informacji pasażerskiej, system poboru opłat, system zliczania pasażerów i cyfrowy monitoring wizyjny.

Wymagana liczba miejsc do przewozu pasażerów (stojących i siedzących) będzie wynosiła min. 85, przy czym liczba miejsc siedzących będzie nie mniejsza niż 25.

Autobusy z napędem wodorowym gwarantują wykonanie przez autobus, przy jednorazowym tankowaniu wodoru, minimum 300 – 350 km przebiegu dziennie, co zapewnia realizację rozkładu jazdy na liniach komunikacyjnych tak, jak by była ona wykonywana autobusem z klasycznym układem napędowym (spalinowym) Diesla.

Dostawa autobusów planowana jest w następujących transzach:

I transza – 8 autobusów do 31.05.2024 r.

II transza – 6 autobusów do 31.07.2024 r.

III transza – 6 autobusów do 31.07.2025 r.

(AR)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty