https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Inwestują w czyste powietrze

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu na realizację zadań z programu Czyste Powietrze, do końca 2022 r. w Gminie Walim zostało złożonych 49 wniosków o dofinansowanie. Umowy zostały podpisane na realizację 33 zadań, spośród których 19 już zostało zakończonych. Kwota wypłaconych dotacji na zakończone zadania wynosi 220 711,07 zł.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty