https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowa siedziba OPS

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu do sspraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie została przeniesiona na ul. Grunwaldzką 55 w Głuszycy, do dawnej siedziby Urzędu Miejskiego w Głuszycy. Działają także numery telefonu do: działu pracy socjalnej, świadczeń z pomocy społecznej i wspierania rodzin – 74 8456 343 oraz działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 74 8456 448.

(AMAL)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty