https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Postaw na rodzinę

„Postaw na rodzinę” to kampania, której głównym celem jest pokazanie, że rodzina jest najważniejsza. Wspiera ona pozytywny obraz rodziny. W rodzinie siła, a dobre relacje rodzinne chronią młodych ludzi przed alkoholem i innymi używkami. Dlatego nie mogło zabraknąć tak ważnego elementu profilaktyki w Gminie Walim.

Pierwsze realizacje odbywały się podczas organizowanych w czasie wakacji festynów dla dzieci, a teraz trwa realizacja kampanii w gminnych szkołach. W Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach działania związane z kampanią realizowane były podczas zajęć wychowawczych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz lekcji wychowania do życia w rodzinie. Głównym celem było uświadomienie uczniom wartości rodziny, jej funkcji i znaczenia dla prawidłowego rozwoju młodego człowieka. Wśród zrealizowanych treści znalazły się te, związane z rodzajami rodzin (wielopokoleniowa, zastępcza itd.), rolami społecznymi, pełnionymi przez poszczególnych jej członków (czego możemy nauczyć się od mamy, taty, babci itd) oraz rodzinnymi tradycjami, zwyczajami, sposobami spędzania wolnego czasu. Uczniowie w zabawie symulacyjnej urządzali urodziny, projektowali rodzinne domy marzeń oraz tworzyli drzewa genealogiczne. Zgłębili temat fenomenu dziedziczenia genetycznego oraz odkryli tajemnice, kim są krewni” po mieczu”, a kim „krewni po kądzieli”. W grudniu kampania objęła także rodziców.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Walimiu, w trakcie realizacji kampanii, uczniowie uczyli się jak spędzać wspólnie z rodziną czas wolny, skąd czerpać wzorce do naśladowania, tworzyli prace plastyczne promujące zdrowy styl życia oraz czas spędzony z rodziną. W każdej klasie zorganizowano warsztaty pozytywnych zachowań, konstruktywnego rozwiązywania problemów. Rodzicom rozdano ulotki, w których przedstawiono skuteczne metody wychowawcze, pomagające w rozwijaniu prawidłowych relacji rodzinnych.

(AM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty