https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Prawo w pigułce: kary za niedopełnianie obowiązków odśnieżania

Zima ponownie zawitała do Polski. Wraz z nadejściem tej pory roku należy spodziewać się w nadchodzących tygodniach mniejszych lub większych opadów śniegu. Jak co roku, przy okazji opadów śniegu pojawia się klasyczny, zimowy problem: odśnieżanie. Zaniedbanie obowiązku odśnieżania dachu, chodnika czy samochodu może być bardzo kosztowne.

Zgodnie z przepisami każdy chodnik, który położony jest wzdłuż posesji, powinien być uprzątnięty. O tym, czy musi to zrobić właściciel, czy też obowiązek ten spoczywa na gminie, decyduje położenie chodnika. Jeżeli ten usytuowany jest bezpośrednio przy granicy nieruchomości, wtedy obowiązek odśnieżania należy do właściciela posesji. Jeżeli jednak pomiędzy chodnikiem a terenem posesji jest np. pas zieleni, to obowiązek ten spoczywa na gminie. Właściciel nie musi odśnieżać również chodnika, jeżeli gmina pobiera opłaty za postój lub parkowanie samochodu w miejscu przeznaczonym na ruch pieszy, a także z przystanków autobusowych czy tramwajowych, które są wyraźnie wydzielone krawężnikiem lub znakiem poziomym torowisk pojazdów szynowych. Chodnik musi być utrzymany w taki sposób, aby był bezpieczny dla poruszających się nim pieszych. Nieodśnieżenie chodnika stanowi wykroczenie, za które grozi kara grzywny do 1500 złotych lub kara nagany.

Obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości obejmuje jednak nie tylko chodnik, ale również dach nieruchomości. Śnieg, zwłaszcza mokry, zalegający na dachu może wpływać negatywnie na konstrukcję dachu. Dodatkowo, spadający z wysokości śnieg czy sople lodu mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu przechodniów lub uszkodzić samochody znajdujące się przy posesji. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, za stan techniczny budynku, a tym samym także za jego odśnieżanie, odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości. Za nieodśnieżanie dachu, jak również nieusuwanie sopli, grozi mandat w wysokości 500 zł. Gdy sprawa trafi sądu, wysokość, możliwej do nałożenia kary grzywny rośnie do 5000 zł.

Obowiązek odśnieżania samochodu wynika z kolei z przepisów kodeksu drogowego. Wynika z nich, że pojazd uczestniczący w ruchu nie może zagrażać innym uczestnikom ruchu. Niewątpliwie warstwa śniegu, która może stoczyć się na przednią lub tylną szybę pojazdu, albo nawet odpaść z dachu na inne pojazdy, wpisuje się w definicję zagrożenia. Z tego też powodu do obowiązków kierowcy należy usunięcie śniegu z szyb, dachu a także reflektorów. W ten sposób usuwa się potencjalne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Warto także pamiętać, że chociaż ośnieżona tablica rejestracyjna nie stanowi zagrożenia dla innych uczestników ruchu, to za jazdę z ośnieżonymi, a więc zasłoniętymi tablicami, otrzymać można mandat oraz punkty karne. Wysokość mandatu za nieodśnieżony samochód może wynieść do 500 zł.

Marcin Czwakiel

Kancelaria Adwokatów Czwakiel i Wspólnicy

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty