https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Na sprzedaż nieruchomość w Opawie w Gminie Lubawka

Burmistrz Miasta Lubawka ogłasza I przetarg nieograniczony (licytację ustną) na sprzedaż gruntu zabudowanego będącego w zasobach  mienia komunalnego.

Do sprzedaży lokal użytkowy po byłej świetlicy wiejskiej położony na parterze w budynku mieszkalno-użytkowym nr 59 w Opawie gmina Lubawka, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie. Składa się z trzech sal, korytarza i WC o łącznej powierzchni użytkowej 187,56 m2. Do lokalu użytkowego przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 11,30 m2 oraz komórka gospodarcza o powierzchni użytkowej 6,50 m2 usytuowana w wolno stojącym budynku gospodarczym. Nieruchomość posadowiona na działce gruntu nr 241/1 o pow. 1548 m2. Udział w nieruchomości 45,02%. Dla nieruchomości nr 241/1 zabudowanej budynkiem byłej świetlicy wiejskiej   prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00015292/0. Nabywca winien odłączyć i urządzić nową KW dla nabywanej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 242.578,00 złotych.  Sprzedaż zwolniona  z VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 roku  o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 (sala posiedzeń pokój nr 10).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu.

Wadium w wysokości 10% tj. 24.260,00 złotych winno być wpłacone najpóźniej w dniu 24 stycznia 2023 roku, na konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BNP PARIBAS S.A.

Za datę wniesienia wadium uznajemy  datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Miasta i Gminy Lubawka.

Z regulaminem przetargu można się zapoznać oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 pokój nr 7, kom. 516 318 126, 516 318 335. Szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej w BIP Lubawka.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty