https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pomóż w rozwoju gminy

– Zapraszam do wypełnienia ankiety dotyczącej opracowania Strategii Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice na lata 2022 -2030 – mówi wójt gminy Mirosław Lech. – Strategia rozwoju gminy jest dokumentem strategicznym, stanowi oś rozwoju gminy, dokumentem spójnym ze strategią rozwoju województwa, bądź innym dokumentem rozwoju ponadlokalnego obejmującego daną gminę. Na każdym etapie tworzenia strategii podstawowym warunkiem jej trafności i komplementarności jest partycypacja społeczna, dlatego proszę mieszkańców o wypełnienie ankiety, która ma charakter poglądowy i anonimowy – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeunOZXW6cVQDmthMtvZamXdYZDy1kB-l5JuEDErlbkAhp6Q/viewform?usp=share_link

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty