https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Uczcili Pavla Hecko

W trakcie Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Mieroszowa nadano pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów Pavlovi Hečko. Akt nadania tytułu odebrała z rąk burmistrza Mieroszowa wdowa Dana Hečkova, a gala nadania tytułu odbyła się w Mieroszowskie Centrum Kultury w obecności wielu znamienitych gości z Czech i Polski.

– Pavel Hečko swoją pracę samorządową rozpoczął w 2002 roku i przez szesnaście lat sprawował funkcję wicestarosty Meziměstí, równolegle w latach 2016-2021 był wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Rady w Hradec Králové i zajmował się rozwojem regionu oraz przygraniczną współpracą polsko-czeską. W roku 2018 został Starostą Miasta Mezimesti. Przez te wszystkie lata jego ścisłe i nieustające kontakty z sąsiadującymi samorządami i organizacjami w euroregionie zaowocowały wieloma wspólnymi projektami w dziedzinie sportu, kultury, rekreacji i edukacji. Dzięki pozyskanym środkom z Uinii Europejskiej powstały boiska, basen, hala sportowa, ścieżka rowerowa, które służą mieszkańcom Mieroszowa i Mezimesti. Jako Starosta Mezimesti wspierał wspólne działania dotyczące uruchomienia komunikacji kolejowej i autobusowej w celu uatrakcyjnienia turystyki między Polską, a Czeską Republiką. Wieloletnia przyjazna współpraca zaowocowała porozumieniem o partnerstwie naszych miast – mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa, który dzień wcześniej spotkał się z Pavlíną Jarešovą – nową Starostką Meziměstí, która została wybrana na to stanowisko w wyborach samorządowych, przeprowadzonych w Czechach we wrześniu 2022 r. Podczas spotkania burmistrz złożył gratulacje starostce z okazji objęcia tego stanowiska, a potem samorządowcy dokonali podsumowania dotychczasowej współpracy i omówili znaczenie partnerstwa sąsiadujących przygranicznych gmin.

– Wizyta odbyła się w bardzo przyjacielskiej atmosferze dwóch zaprzyjaźnionych samorządów i dobrze rokuje dla dalszego rozwoju wzajemnej współpracy. Kontynuacją wizyty będą spotkania grup roboczych, związane z dalszą realizacją wspólnych przedsięwzięć w zakresie uzyskanych dotacji i w ramach współpracy sąsiedzkiej, która jest prowadzona na bieżąco przez obie gminy – dodaje Andrzej Lipiński.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty