https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dopłaty do likwidacji azbestu

– Osoby zainteresowane sfinansowaniem likwidacji wyrobów zawierających azbest, zapraszam do składania wniosków w Urzędzie Gminy w Czarnym Borze – mówi wójt Adam Górecki.

– Wnioski będą przyjmowane do 28 lutego 2023 r. Komplet druków można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Bór lub osobiście w siedzibie urzędu przy ul. Głównej 18: w poniedziałek w godz. 7.00 – 15.00, we wtorek w godz. 7.00 – 16.00, we środę i czwartek w godz. 7.00 – 15.30, a w piątek w godz. 7.00 – 13.00, w pokoju nr 12. Jednocześnie informuję, że dofinansowanie tego zadania uzależnione będzie od otrzymanej przez Gminę Czarny Bór dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dodaje wójt Gminy Czarny Bór.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty