https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Prawo w pigułce: strzelanie z wiatrówki

Wiatrówka to potoczne określenie broni pneumatycznej, o wyglądzie pistoletu lub karabinu. Wiatrówki używane są zarówno do rekreacji, jak i do wyczynowego strzelectwa, które jest jedną z dyscyplin olimpijskich. Broń pneumatyczna działa na sprężone powietrze lub dwutlenek węgla. Dziś sprawdzimy co o jej używaniu mówią przepisy prawa.

Istnieje kilka rodzajów wiatrówek, różniących się sposobem sprężania powietrza: 1) tłokowe, w których powietrze sprężane przez tłok napędzany sprężyną metalową lub gazową, 2) PCA, w których powietrze sprężane jest przed każdym strzałem w komorze sprężania oraz 3) PCP – zasobnikowe, zasilane z jedno lub wielorazowego zbiornika ze sprężonym powietrzem lub dwutlenkiem węgla.

Pocisk, którym strzela się z wiatrówki, nazywa się śrutem. Do wiatrówek z gładką lufą stosuje się prosty śrut kulisty typu BB – tzw. kulki. W broni o lufie gwintowanej zastosowanie znajduje śrut diabolo, który posiada kilka typów, z których najpopularniejszymi są płaski (match) oraz ostry (pointed). Najczęściej spotkać można wiatrówki o kalibrze 4,5 oraz 5,5 mm, chociaż w sprzedaży znajduje się sprzęt także o innych kalibrach.

Według aktualnie obowiązujących przepisów, posiadanie i korzystanie z wiatrówki o mocy wylotowej śrutu do 17 J nie wymaga posiadania zezwolenia, przechodzenia kursów kwalifikacyjnych lub zdawania egzaminów. Taką wiatrówkę może kupić każda osoba pełnoletnia. Wiatrówka o mocy przekraczającej 17 J klasyfikowana jest już jako broń pneumatyczna. Co prawda nie jest wymagane posiadanie zezwolenia na taką broń, jednak zakup wiatrówki o mocy większej niż 17 J wiąże się już z koniecznością dokonania jej rejestracji. Rejestracji należy dokonać w jednostce policji w ciągu 5 dni od dnia zakupu. Do wniosku rejestracyjnego należy załączyć zaświadczenie z badań psychologiczno-lekarskich, zaświadczenie o niekaralności, dowód zakupu broni lub dowód jej wytworzenia przez rusznikarza, a także dowód ukończenia 18 lat (wystarczy kopia dowodu osobistego) oraz dwa aktualne zdjęcia. Należy także uiścić opłatę skarbową w wysokości 84 zł.

Z wiatrówek o mocy powyżej 17 J można strzelać wyłącznie na strzelnicach. Wiatrówki o mniejszej mocy wymagają jedynie wyboru miejsca takiego, by strzelanie było bezpieczne dla strzelca, osób postronnych oraz zwierząt. Za strzelanie do zwierząt, nawet jeżeli są to szkodniki, grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Należy również pamiętać, że celny zasięg śrutu wystrzelonego z karabinka wiatrówkowego może przekraczać 100 m, zaś sam zasięg wystrzelonego śrutu może być jeszcze większy.

Najczęstszym miejscem używania wiatrówek jest własny teren, np. pole lub ogród. Możemy także skorzystać z otwartego terenu dostępnego w okolicy. W takiej sytuacji należy najpierw uzyskać pozwolenie właściciela danego terenu, na korzystanie z niego. Strzelać należy wyłącznie w takich miejscach, by mieć pewność, że śrut nie doleci do żadnego zabudowania, drogi czy chodnika. Strzelanie do butelek czy puszek zwykle wiąże się z dość dużym bałaganem, dlatego warto zainwestować w kulochwyt – metalowe urządzenie zbierające celnie wystrzelony śrut. Bezpieczne używanie broni wiąże się z przestrzeganiem kilku fundamentalnych zasad. Naczelną zasadą jest traktowanie każdej broni tak, jakby była załadowana. Broń należy odbezpieczyć dopiero tuż przed oddaniem strzału i zabezpieczyć po jego wykonaniu. Lufę broni należy kierować wyłącznie w stronę obranego celu, a przenosząc broń, lufę należy kierować w stronę ziemi.

Marcin Czwakiel

Kancelaria Adwokatów Czwakiel i Wspólnicy

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty