https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Lokale użytkowe do wynajęcia w Wałbrzychu

Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu, w porozumieniu z Prezydentem Wałbrzycha ogłasza przetarg na wynajęcie lokali użytkowych na terenie miasta Wałbrzycha.

Przetarg odbędzie się w siedzibie  M Z B  Sp. z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Generała Andersa 48 w dniu 18 listopada 2022 r. o godz.12.00

Wolne lokale, które nie zostaną rozdysponowane w przetargu organizowanym w dniu 18 listopada 2022r. będą brały udział w II przetargu z obniżoną stawką czynszu organizowanym w dniu 25 listopada  2022r. o godz. 12.00

Wykaz lokali biorących udział w przetargu, szczegóły dotyczące lokali i warunki przetargu podane są do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Sienkiewicza 6-8, MZB sp. z o.o. w Wałbrzychu ul. Gen. Andersa 48, poszczególnych Biur Obsługi Klienta położonych przy ulicach:

  1. ul. Mickiewicza 35 – BOK „Śródmieście”
  2. ul. Sygietyńskiego 19 – BOK „Nowe Miasto”
  3. ul. 11 Listopada 48 – BOK „Stary Zdrój”
  4. ul. Jagiellońskiej 7-9 – BOK „Podgórze”
  5. ul. 1 Maja 81a – BOK „Sobięcin”
  6. ul. Gen. Andersa 165 – BOK „Biały Kamień”
  7. ul. Topolowa 25b – BOK “Piaskowa Góra – „Szczawienko”

oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i na stronie internetowej MZB (www.mzbwalbrzych.pl).

Informacji o przetargu udziela również Dział Eksploatacji  M Z B Sp. z o.o. w Wałbrzychu ul. Generała Andersa 48 tel. (74)  887-05-03. 

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty