https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

WTBS sprzedaje garaże w Wałbrzychu

PREZES ZARZĄDU WTBS Sp. z o.o. OGŁASZA PISEMNY OGRANICZONY

(do właścicieli i najemców WM Wrocławska 43) PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI UŻYTKOWEJ (GARAŻ NR 2 W ZABUDOWIE ZWARTEJ) POŁOŻONEGO PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 43 NR DZIAŁKI 946, OBRĘB EWIDENCYJNY PIASKOWA GÓRA Nr 6 W WAŁBRZYCHU.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 28 listopada 2022r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 29.11.2022 r. o godz. 10:00

w siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o.
w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych, ul. Wyszyńskiego 3, I piętro, sala 8.

Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej WTBS Sp. z o.o.

w Wałbrzychu:

https://www.wtbs.walbrzych.pl/aktualności/

***

PREZES ZARZĄDU WTBS Sp. z o.o. OGŁASZA PISEMNY OGRANICZONY

(do właścicieli i najemców WM Wrocławska 43) PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI UŻYTKOWEJ (GARAŻ NR 3 W ZABUDOWIE ZWARTEJ) POŁOŻONEGO PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 43 NR DZIAŁKI 945, OBRĘB EWIDENCYJNY PIASKOWA GÓRA Nr 6 W WAŁBRZYCHU.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 28 listopada 2022r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 29.11.2022 r. o godz. 10:30

w siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o.
w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych, ul. Wyszyńskiego 3, I piętro, sala 8.

Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej WTBS Sp. z o.o.

w Wałbrzychu:

https://www.wtbs.walbrzych.pl/aktualności/

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty