https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wałbrzyskie ogrody

Dzięki grantowi jaki Fundacja Wałbrzych 2000 otrzymała w ramach konkursu ekologicznego Fundacji PKO Banku Polskiego pod hasłem „Pozwólmy ziemi oddychać” w Wałbrzychu przybyło drzew, krzewów i bylin.

– W ramach projektu #WałbrzyskieOgrody posadziliśmy w ogrodzie terapeutycznym klubu seniora naszej fundacji ponad 120 roślin – mówi Agnieszka Chlipała, wiceprezeska Fundacji Wałbrzych 2000.

Ale to nie jedyny efekt uzyskany dzięki wsparciu Fundacji Banku PKO. Dotacja umożliwiła organizację pikniku sąsiedzkiego, wakacyjnych warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz otwarcie ogrodu terapeutycznego dla wszystkich mieszkańców Wałbrzycha, a zwłaszcza tych ze starej części dzielnicy Piaskowa Góra.

 – Cieszymy się, że mogliśmy zaprosić mieszkańców do naszego ogrodu – mówi Agnieszka Chlipała – zwłaszcza, że Skwer Sybiraków – tradycyjne miejsce spacerów – jest zamknięty na czas rewitalizacji.

Zakończony projekt #WałbrzyskieOgrody zrealizował cele konkursu „Pozwólmy ziemi oddychać”, przyczynił się do edukacji ekologicznej, podniesienia wiedzy na temat klimatu i czystości powietrza wśród dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnych. Zachęcił do wolontariatu i współpracy mieszkańców i podopiecznych Fundacji Wałbrzych 2000, Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, Fundacji Kalejdoskop Autyzmu, Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego Dęby Wałbrzych i wielu innych.

Patronem medialnym projektu #WałbrzyskieOgrody był Tygodniki DB 2010.

(JK, fot. archiwum Fundacji Wałbrzych 2000)

1. Wejście do ogrodu od ul. Wrocławskiej.jpg

2. Ogród zaprasza.jpg

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty