https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Prawo w pigułce: lokal tymczasowy

Lokal tymczasowy, a właściwie tymczasowe pomieszczenie, to pomieszczenie mieszkalne, do którego komornik może eksmitować osoby, którym nie przyznano prawa do lokalu socjalnego, a nie mają one żadnego innego mieszkania, do którego mogłyby się przenieść. Parametry takiego lokalu i warunki, jakie musi on spełniać, definiuje Ustawa o ochronie praw lokatorów.

Zgodnie z przepisami tejże ustawy, lokal tymczasowy musi nadawać się do zamieszkania. Co to oznacza? Lokal taki powinien posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do toalety, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, np. na korytarzu, czy podwórku. Musi również posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne, a także możliwość ogrzewania, bez względu na źródło energii, np. gazowe lub węglowe. Nadto w lokalu powinna istnieć możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków. Ściany i stropy takiego lokalu powinny być niezawilgocone. Jeżeli chodzi o przestrzeń mieszkalną, to pomieszczenia tymczasowe powinny zapewniać, co najmniej 5 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej na jedną osobę. Pomieszczenia te, w miarę możności, powinny znajdować się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby eksmitowane. Takie zapisy ustawowe oznaczają jednak, że lokalem tymczasowym może być lokal niesamodzielny, np. pokój w większym, wspólnym mieszkaniu. Wystarczające jest, by nadawał się do zamieszkania przy spełnieniu innych warunków. Niestety, lokal tymczasowy, w zakresie jego standardu, nie musi odpowiadać lokalowi socjalnemu. Zwykle są to więc lokale o bardzo niskim standardzie wykończenia.

Lokal tymczasowy nie przysługuje osobom, wobec których nakazano eksmisję z powodu: 1) stosowania przemocy domowej, 2) rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu, 3) niewłaściwego zachowania, czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku albo 4) z tego powodu, że dłużnik dokonał zajęcia opróżnionego lokalu bez tytułu prawnego.

Czas przebywania w lokalu tymczasowym wynosi od minimum 1 miesiąca do maksymalnie 6 miesięcy. Jest on określany w umowie najmu pomieszczenia tymczasowego. Po upływie wskazanego w umowie okresu, osoby tam zamieszkujące muszą znaleźć, już we własnym zakresie, inny lokal, w którym zamieszkają.

Marcin Czwakiel

Kancelaria Adwokatów Czwakiel i Wspólnicy

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty