https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Parking i lepszy dojazd do cmentarza

Trwa budowa parkingu oraz przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego przy ul. Chopina w Boguszowie – Gorcach.

Zakres robót obejmuje przede wszystkim przebudowę drogi dojazdowej od ul. Warszawskiej do cmentarza komunalnego wraz z budową parkingu przy cmentarzu, budowę kanalizacji deszczowej, montaż oświetlenia ulicznego oraz budowę chodnika. Wartość inwestycji wynosi 1 634 926 zł. Zadanie jest finansowane ze środków pozyskanych przez Gminę Boguszów-Gorce z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

(JCF, fot. archiwum)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty