https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

My Polacy, My Dolnoślązacy

Ruszyła XVIII edycja Konkursu Literackiego o Laur Złotego Pióra „My Polacy, My Dolnoślązacy”.

Dolnośląski Konkurs Literacki o Laur Złotego Pióra „My Polacy, My Dolnoślązacy” jest skierowany do młodzieży ponad 300 szkół województwa dolnośląskiego. W konkursie zwyczajowo bierze udział ok. 400 uczniów ze szkół podstawowych i liceów, którzy zgłaszają swoje prace w dowolnej formie literackiej na jeden z trzech podanych wcześniej tematów.

Organizatorami są: Zespół Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu, Liceum Salezjańskie we Wrocławiu, Redakcja Wrocławska „Gościa Niedzielnego”, w współorganizatorami Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu OKiS. Patronat medialny nad konkursem sprawują: „Gość Niedzielny”, Radio Rodzina, „Niedziela”, TVP Wrocław. Mecenat jest prof. Jan Miodek, a patronat honorowy sprawują: Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia, Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty, ks. arcybiskup Józef Kupny – Metropolita Wrocławski, ks. biskup Marek Mendyk – ordynariusz Diecezji Świdnickiej, ks. biskup Andrzej Siemieniewski – ordynariusz Diecezji Legnickiej, ks. Bartłomiej Polański – Inspektor Inspektorii św. Jana Bosko we Wrocławiu oraz Zbigniew Ładziński – prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich, techników, szkół branżowych oraz VIII klas szkół podstawowych województwa dolnośląskiego. Każda szkoła może maksymalnie przysłać prace 5 uczniów. Prace konkursowe o objętości do dwóch stron formatu A4 (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5; marginesy standardowe), w formacie pdf, należy przesłać wraz z uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym przez stronę internetową konkursu.

Tematy konkursowe:

1. „Współkochać przyszłam – nie współnienawidzić” (Antygona, Sofokles)

„Współ-” w połączeniu z proponowanymi przez Ciebie wyrazami jako panaceum na zło tego świata.

2. „Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby nawet o tym nie wiedział”.

Uczyń myśl św. Edyty Stein mottem przewodnim swojej pracy.

Termin nadsyłania prac mija 15 listopada 2022 roku. Przyjęcie pracy zostanie potwierdzone drogą elektroniczną na adres przysyłającego pracę. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 1 grudnia 2022 roku o godz. 12.00. podczas uroczystej gali w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego przy pl. Katedralnym 1 we Wrocławiu, na którą zostaną zaproszeni telefonicznie wyróżnieni uczniowie i ich opiekunowie.

Spośród nadesłanych prac jury wyłoni 30 prac, których autorzy otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe; dla zwycięzców: 1, 2 i 3 miejsce przewidziano dyplomy, bardzo cenne nagrody (laptop, tablet, aparat fotograficzny); ponadto każdy opiekun nagrodzonych uczestników otrzyma dyplom.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.zlote-pioro.pl.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

(JP)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty