https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kino plenerowe w Starej Kopalni

20 września 2022 r. o godz. 15.00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu zaprasza na bezpłatne kino plenerowe na terenie Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Bezpieczny Parasol”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty