https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowe kluby dla seniorów

Do końca 2022 r. powstaną dwa nowe Kluby Senior + w Gminie Mieroszów: w Sokołowsku i w Mieroszowie.

– Trwają prace przy adaptacji pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Żeromskiego 30 w Mieroszowie na potrzeby Klubu Senior +. Wartość robót budowlanych wynosi 495 763,84 zł, a Gmina Mieroszów pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 200 000 zł z budżetu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Pozostałe środki finansowe na realizację tego zadania, w wysokości 295 763, 84 zł, pochodzą z budżetu gminy. Jeszcze w tym kwartale ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy, który będzie realizował prace w Klubie Senior + w Sokołowsku. W Gminie Mieroszów ponad 30 procent mieszkańców jest w wieku 60+. Wsparcie seniorów to jeden z celi strategicznych Gminy – podkreśla Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA