https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Awans w rankingu

W lipcowym wydaniu czasopisma  „Wspólnota” ukazał się ranking zamożności samorządów w kategoriach: miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe, małe miasta i miejscowości wiejskie.

– Pod uwagę są brane dochody własne i otrzymywane subwencje samorządu z pominięciem wpływów z dotacji celowych, które w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Miasto Jedlina-Zdrój znalazło się w rankingu wśród miast poniżej 5 tys. mieszkańców na pozycji 85 z dochodem per capita – 4.624,09 zł,  mocno awansując z pozycji 388, którą zajęło w 2021 roku w tym samym rankingu – mówi Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA