https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Marsz dla wytrwałych

Marsz dla wytrwałych

6 sierpnia 2022 r. w godz. 8.00 – 18.00 w Sokołowsku w Gminie Mieroszów po raz trzeci zostanie zorganizowany Rajd Górski Letnia Wyrypa Gór Suchych.

3 Rajd Górski “Letnia Wyrypa Gór Suchych” to wydarzenie turystyczne, a głównym celem uczestników wydarzenia jest przejście około 30-kilometrowej trasy.

To nie będzie spacerek, ponieważ na dystansie 30 km jest prawie 1900 metrów przewyższenia! – podkreśla Igor Hoffman, dyrektor Mieroszowskiego Centrum Kultury, które jest organizatorem Letniej Wyrypy Gór Suchych. – Najwyższy punkt na tegorocznej trasie to zaliczany do Korony Gór Polski szczyt Waligóra. Do odwiedzenia będą także szczyty i miejsca, w których jeszcze nie byliście. Start i meta oraz biuro zawodów zlokalizowane będą w Sokołowsku. Opłata startowa wynosi 80 zł, a limit uczestników wynosi 250 osób.

Impreza zostanie przeprowadzona bez względu na warunki atmosferyczne. Bazą rajdu jest Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej Biały Orzeł przy ul. Parkowej 5 w Sokołowsku. Start oraz meta znajdować się będą w parku przy DOOM Biały Orzeł. Trasa będzie oznakowana strzałkami (białe strzałki na czerwonym tle) oraz taśmami ostrzegawczymi.

– Będzie również możliwość zapisania się na rajd w biurze zawodów – 6.08.2022 r. od godz. 06.00 do godz. 07.50, jeżeli nie zostanie przekroczony limit uczestników – zaznacza organizator rajdu.

Rajd pozbawiony jest rywalizacji, czyli organizator nie będzie prowadził klasyfikacji, a limit czasu na pokonanie trasy ustalony został na 10 godzin. Każdy uczestnik po rejestracji przedstartowej zobowiązany jest umieścić numer startowy w widocznym miejscu.

Więcej informacji na stronie https://formularz.ultimasport.pl/75.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty