https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dostali promesy

15 lipca 2022 r. Centrum Kulturalno – Kongresowe Szyb Witold w Boguszowie – Gorcach gościło włodarzy gmin z powiatów wałbrzyskiego i świdnickiego, którym zostały wręczone promesy na dofinansowanie projektów z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

Lista dofinansowanych projektów w Wałbrzychu i gminach ościennych:

Gmina Miasto Boguszów-Gorce – Modernizacja drogi gminnej – ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą – 8 000 000 zł

Gmina Miasto Boguszów-Gorce – Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą – 2 000 000 zł

Gmina Czarny Bór – Budowa świetlicy wiejskiej w Borównie – 4 500 000 zł

Gmina Czarny Bór – Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Czarnym Borze – 5 850 000 zł

Gmina Głuszyca – Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole Samorządowe w Głuszycy – 6 800 000 zł

Gmina Jedlina-Zdrój – Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju: Letni Park Wodny (Etap I) – 5 000 000 zł

Gmina Mieroszów – Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej – 9 350 000 zł

Gmina Mieroszów – modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Mieroszów – 990 000 zł

Gmina Stare Bogaczowice – Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stare Bogaczowice – 4 750 000 zł

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój – Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju – 3 500 000 zł

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój – Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawna-Zdroju – 6 300 000 zł

Gmina Walim – Budowa przedszkola w Dziećmorowicach wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu – 5 000 000 zł

Powiat Wałbrzyski – Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu – 4 749 900 zł

Powiat Wałbrzyski – Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej – 2 945 000 zł

Powiat Wałbrzyski – Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec – 6 300 000 zł

Miasto Wałbrzych – Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego „Nowe Miasto” przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu – I etap – 39 600 000,00 zł

Gmina Świebodzice – Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna.Przebudowa ul. Siennej , ul. Droga Węglowa, ul. Kasztanowej, ul. Kopernika – 9 970 250 zł

Gmina Świebodzice – Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach – 4 655 000 zł

Dodatkowe środki dla gmin uzdrowiskowych:

Jedlina-Zdrój – modernizacja Parku Aktywności w Jedlinie-Zdrój – 5 000 000 zł

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój- modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego – 4 950 000 zł

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty