https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowe władze PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej

Podczas zjazdu PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej, zostały wybrane nowe władze stowarzyszenia. Na kolejną kadencję został wybrany dotychczasowy prezes Roman Ludwiczuk.

Ponadto w skład Zarządu PTTK OZW zostali wybrani: Stanisław Junak – wiceprezes ds. turystyki, Artur Ciempa – wiceprezes ds. turystyki młodzieżowej, Jan Niewczas (wybrany ponownie do zarządu) – skarbnik, Tomasz Zagórski – sekretarz, Marek Stankiewicz – członek zarządu, Kazimierz Szymela – członek zarządu. Do Komisji Rewizyjnej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej zostali wybrani: Maria Burzyńska – przewodnicząca, Krzysztof Teper – wiceprzewodniczący, Maria Grelewicz – sekretarz, Alojzy Ziółkowski – członek komisji, Krzysztof Kinas – członek komisji.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty