https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pamięci Eufrozyny i Zygfryda Piątków

W Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu została uroczyście odsłonięta tablica poświęcona życiu i działalności Eufrozyny i Zygfryda Piątków.

Działalność zawodowa i pasjonacka małżeństwa Eufrozyny i Zygfryda Piątek dla regionu i samego Wałbrzycha jest niezwykle cenna. Po przyjeździe do Wałbrzycha w latach 50-tych poświęcili się badaniom rozwoju górnictwa kruszcowego w regionie Wałbrzycha, Gór Sowich i Pogórza Kaczawskiego. Efekty ich pracy do dziś wykorzystywane są przez wielu historyków, inżynierów i badaczy regionu. Pozostawili po sobie dziesiątki prac naukowych, wydanych w różnych językach, poświęconych wałbrzyskiemu górnictwu i regionowi. Byli inicjatorami powstania na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego Thorez – Muzeum Przemysłu i Techniki, które powstało w 1997 roku i działa do dziś.

Dr inż. Zygfryd Piątek w swojej zawodowej karierze na przestrzeni lat pełnił ważne funkcje w zakładach górniczych Victoria. Był wicedyrektorem w Okręgowym Urzędzie Górniczym oraz przez lata pełnił funkcję rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie zabytków techniki. Za swoje osiągnięcia naukowo – badawcze otrzymał wiele nagród. W tym ministerialnych, m.in. Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, czy Ministerstwa Przemysłu.

Dr inż. Eufrozyna Piątek była pomysłodawczynią i redaktorem „Kroniki Wałbrzyskiej”- 11 tomów zbioru wydarzeń historii Wałbrzycha. Autorka wielu naukowych opracowań z zakresu geologii złożowej i historii regionalnej, wydanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki niej powstało wiele opracowań dotyczących historii i znaczenia zabytkowych obiektów techniki, maszyn i urządzeń górniczych, które zostały wpisane na listę i do rejestru zabytków. Była współautorką koncepcji utworzenia Ośrodka Dawnej i Nowej Techniki Górniczej w  dzielnicy Sobięcin, za co otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za aktywne działania na rzecz ochrony zabytków otrzymała złotą odznakę Za Opiekę nad Zabytkami od Ministerstwa Kultury.

Eufrozyna i Zygfryd Piątkowie w 2018 roku decyzją Rady Miejskiej Wałbrzycha zostali uhonorowani tytułami Zasłużony dla Miasta Wałbrzych, a do odsłonięcia i wykonania pamiątkowej tablicy doszło z inicjatywy Wałbrzyskich Stowarzyszeń Górniczych. W uroczystości w Starej Kopalni w Wałbrzychu wzięli udział m.in. prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, wiceprezydent Sylwia Bielawska, kierownictwo Starej Kopalni, poseł na Sejm RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka oraz liczne delegacje wałbrzyskich stowarzyszeń górniczych.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA