https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina wspiera organizacje pozarządowe

Gmina Mieroszów przyznała aż 130 000 zł na działalność organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia dla mieszkańców.

Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wsparcie dostały:

– Uczniowski Klub Sportowy Mieroszów UKS Mieroszów – 22 750 zł,

– Klub Piłkarski MCK Mieroszów Klub Piłkarski MCK Mieroszów – 33 112 zł,

– Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Mieroszów  – 27 490 zł,

– Uczniowski Klub Sportowy Sokołowsko – 16 648 zł.

Na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i turystyki wsparcie dostały:

– Fundacja Sztuki Współczesnej – In Situ 8 000 zł na Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage à Kieslowski,

– Dolnośląska Fundacja Onkologiczna Dobrostan – 5 500 zł,

– Ich radość – 2 500 zł na wycieczkę do O.W. „Na wydmie” w Dziwnowie,

– Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej – 5 000 zł na projekt „Ocalić od zapomnienia” oraz 1000 zł na podstawie art. 19 a Ustawy o pożytku publicznym,

–  Mózg Fundation – 3 000 zł na Kulturalną Czerwcówką w Sokołowsku,

– Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Salvator – 2 000 zł na Dzień Kultury Romskiej w Mieroszowie;

– Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ – 3 000 zł na Festiwal Góry Literatury 2022 w Sokołowsku.

– Dziękujemy za państwa zaangażowanie i pasje – podkreśla burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA