https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dofinansowanie dla gospodyń

Pierwszy projekt złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnym Borze od razu otrzymał dofinansowanie w wysokości 5100 zł z programu Działaj Lokalnie. – Konkurencja była bardzo duża, a wnioski bardzo ciekawe i ambitne. W tym przedsięwzięciu KGW w Czarnym Borze startowało po raz pierwszy i mamy nadzieję, że to nowy, pełen sukcesów rozdział w ich działalności – mówią autorzy projektu.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA