https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Absolutorium, wotum zaufania i odznaczenie

14 czerwca 2022 r., podczas XXXIX Sesji Rady Gminy, radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Walim Adamowi Hausmanowi.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rada gminy zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Walim za 2021 rok, uznając, że przedstawione sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informacja o stanie mienia komunalnego wskazują, iż budżet Gminy Walim w 2021 r. realizowany był prawidłowo. Potwierdzone to zostało uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walim o udzielenie Wójtowi Gminy Walim absolutorium. W trakcie sesji przeprowadzona została debata nad raportem o stanie gminy. Na podstawie raportu radni przyjęli uchwałę o wotum zaufania dla Wójta Gminy Walim.

A z okazji święta samorządu terytorialnego, Wójt Gminy Walim Adam Hausman otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za działania na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego oraz wsparcie społeczności lokalnej. Odznaczenie wójtowi wręczył Prezydent RP Andrzej Duda podczas specjalnej uroczystości w Belwederze. Adam Hausman zarządza Gminą Walim nieprzerwanie od 2006 roku. Wcześniej pełnił funkcję radnego gminy.

(AM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty