https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bezpłatne badania

Gmina Głuszyca po raz drugi punktem na mapie Dolnego Śląska promującym profilaktykę raka jelita grubego. Bezpłatne testy na krew utajoną są już dostępne dla mieszkańców Gminy Głuszyca. Testy można odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 38 codziennie od godziny 9.00.

– Badanie wykonuje się samodzielnie w domu. Próbkę należy zwrócić wraz z wypełnioną ankietą. Próbka następnie trafia do Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, gdzie zostaje poddana analizie. Testy na krew utajoną w kale pozwalają szybko i bezboleśnie wykonać badanie, dzięki któremu zyskujemy informację o ewentualnych zmianach w obrębie jelita grubego. Testy są pierwszym etapem w diagnostyce raka jelita grubego. Jeśli dadzą wynik pozytywny, trafiamy na kolejne badanie, już bardziej precyzyjne, jakim jest kolonoskopia. Dla wielu pacjentów pozytywny wynik testu jest impulsem i motywacją do wykonania tego badania. W przypadku niepokojących zmian pacjent trafia na ścieżkę onkologiczną w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, zatem ma zagwarantowaną kompleksową opiekę onkologiczną. Składam serdeczne podziękowania Wicemarszałkowi Województwa Dolnośląskiego Marcinowi Krzyżanowskiemu za zaproszenie do projektu w tak ważnej sprawie, jaką jest zdrowie Dolnoślązaków – mówi Roman Głód, bumistrz Głuszycy.

Kto może skorzystać z testu? Osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego; osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnie, u którego rozpoznano raka jelita grubego; osoby w wieku 25 – 49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.

(AGM)

REKLAMA

REKLAMA