https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Razem możemy więcej!

Dziękujemy wszystkim przedstawicielom samorządu terytorialnego, z którymi współdziałamy na co dzień, za dotychczasową współpracę. Wierzymy, że z każdym miesiącem i rokiem, wspólnie zdziałamy jeszcze więcej. Do takich wniosków dochodzimy po szeregu konstruktywnych spotkań z cyklu „Śniadanie Samorządowe”.

To bardzo ważne, aby samorząd rozumiał przedstawicieli biznesu. Jeśli tak się dzieje, to z tej współpracy płynie dla wszystkich wymierna korzyść. Tylko razem, w zgodzie i w pojmowaniu, że dążymy do wspólnego celu – rozwoju gospodarczego regionu i lepszego, bezpieczniejszego życia jego mieszkańców, można zrobić wiele dobrego.

Na terenach, gdzie działa Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” współpraca inwestorów z samorządami układa się niezwykle pomyślnie. Efektem są nowe inwestycje i możliwość szybkiego działania, nawet w tak nadzwyczajnych sytuacjach, jak w przypadku pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

W pierwszych dniach tego straszliwego dramatu rozgrywającego się, nie do uwierzenia, w XXI w. w Europie, wspólnie udało się nam zorganizować doraźną pomoc dla uchodźców. Teraz tworzymy program pomocy systemowej, prowadzimy szkolenia z umiejętności bazowych i nauki języka polskiego, bez których przyjezdni zza wschodniej granicy nie znajdą odpowiedniej pracy i szansy na normalne życie w przybranej ojczyźnie jaką jest teraz Polska. Stworzyliśmy też internetową platformę, na której wszyscy zainteresowani podjęciem zatrudnienia, niezależnie od narodowości, mogą znaleźć najlepszą dla siebie ofertę. To tylko jedno z wielu wspólnych działań z przedstawicielami samorządu.

Dziękujemy za zrozumienie, za pomoc, za to, że wszyscy, biznes i przedstawiciele władz terytorialnych wszystkich szczebli, z powodzeniem gramy w jednej drużynie – Invest Park Team!

Zarząd i Pracownicy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

REKLAMA

REKLAMA