https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Piknik Sowiogórski w Głuszycy

Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy zaprasza w niedzielę – 5 czerwca o godz. 15.00 – na Piknik Sowiogórski, który odbędzie się na boisku sportowym przy ul. Dolnej w Głuszycy. W czasie pikniku zaplanowano wiele atrakcji o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i rodzinnym: widowisko teatralne dla dzieci, zabawy z animatorami, konkursy i quiz na temat ochrony środowiska z drobnymi nagrodami rzeczowymi.

– Do udziału w pikniku w „Strefie Sztuki” zapraszamy lokalnych artystów, rękodzielników i wytwórców produktów lokalnych – mieszkańców obszaru LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”, tj. Gmin Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Pieszyce, Walin i Gmina Nowa Ruda. Chęć udziału w „Strefie Sztuki” prosimy zgłaszać mailowo na adres: spg.2@wp.pl – zachęcają organizatorzy Pikniku Sowiogórskiego ze Stowarzyszenia Przyjaciół w Głuszycy w partnerstwie z Centrum Kultury-Miejską Biblioteką Publiczną w Głuszycy i Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy. Piknik jest organizowany w ramach zadania grantowego „Góry Sowie-piękno do odkrycia”.

Zadanie grantowe „Góry Sowie-piękno do odkrycia” realizowane w ramach projektu grantowego pn. „Atrakcyjne Góry Sowie”, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(SJ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty