https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zgłoś oczyszczalnię lub szambo

– W związku z ustawowym obowiązkiem prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, przypominam o obowiązku ich zgłoszenia – mówi Adam Hausman, Wójt Gminy Walim.

– Gmina Walim prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie art. art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z  późn. zm.). W związku z powyższym zwracam się z prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, o dokonywanie zgłoszeń dotyczących posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji (dotyczy to również wieloletnich posiadaczy tych urządzeń, którzy dotychczas nie dokonali takiego zgłoszenia). Zgłoszenia obejmują podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy w Walimiu oraz na stronie internetowej www.walim.pl. Wypełnione zgłoszenia proszę dostarczyć do Urzędu Gminy w Walimiu osobiście, za pośrednictwem poczty na adres urzędu, lub poczty elektronicznej : kancelaria@walim.pl – dodaje wójt gminy.

(AM)

REKLAMA

REKLAMA