https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Budują kolektor sanitarny

W Gminie Mieroszów realizowanych jest kilka inwestycji drogowych i wodno – kanalizacyjnych.

Trwa II etap budowy kolektora instalacji sanitarnej dla budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Sportowej w Mieroszowie. W czerwcu wykonawca robót rozpocznie długo oczekiwaną realizację budowy wodociągu i kolektora sanitarnego w ul. Leśnej – od skrzyżowania z ul. Powstańców do mostu na ul. Leśnej. Całkowita wartość zadania wynosi 2 650 000 zł. Na tę inwestycję Gmina Mieroszów dostała pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 634 000 zł, a pozostała kwota 1 016 000 zł pochodzi z budżetu Gminy Mieroszów.

Powoli dobiega końca budowa kolektora sanitarnego na ul. Szkolnej w Sokołowsku, która jest realizowana od kilku miesięcy. Wcześniej zrealizowane zostały prace na ul. Dolnej i odcinku ul. Przejazd w Mieroszowie, gdzie wykonana została kanalizację deszczowa, sanitarna i wymienione zostały nieszczelne odcinki wodociągu. Nawierzchnie ulic zostały wykonane z kostki brukowej. 80 procent środków na wykonanie tego zadania Gmina Mieroszów pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych. Podobne prace zostały zrealizowane na odcink od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Powstańców.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty