https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Korpus wsparcia seniorów

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu rozpoczęła się realizacja programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Działania będą prowadzone do końca grudnia 2022 r.

Program jest bezpłatny i skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Walim w wieku 65+, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na swój wiek, stan zdrowia, mieszkających samotnie lub z bliskimi osobami, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Program finansowany jest w całości z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację programu w ramach II modułu otrzymał łącznie kwotę 33 896,55 zł.

W ramach projektu 35 seniorów w wieku od 65 lat z Gminy Walim skorzysta z bezpłatnej opaski bezpieczeństwa, która jest nowoczesną formą monitorowania czynności życiowych seniora oraz komunikacji z seniorem. Wyposażona jest w: przycisk bezpieczeństwa SOS, dwustronną komunikację głosową, monitoring pulsu, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski i lokalizator GPS. Seniorzy będą mogli skorzystać z opaski bezpieczeństwa i usługi teleopieki bezpłatnie.

Osoby do kontaktu w sprawie realizacji programu: Edyta Kowalska, telefon kontaktowy w godzinach pracy ośrodka: 74 844 39 24; Krzysztof Karwowski, telefon kontaktowy w godzinach pracy ośrodka: 661 22 86 31.

(AM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty