https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wandale zniszczyli atrakcję

– Uruchomienie fontanny – niezwykłej atrakcji wodnego palcu zabaw w Parku Sportowym na Osiedlu Piastowskim w Świebodzicach zmuszeni jesteśmy opóźnić o kilka tygodni – mówi Paweł Ozga, burmistrz Świebodzic.

– Skutkiem niewłaściwego i nieodpowiedzialnego zachowania osób, które, nie tylko nie dbają o dobro wspólne, a wręcz je dewastują, jest  6 sztuk zniszczonych  reflektorów fontannowych LED.  Do czasu ich wymiany na nowe, uruchomienie fontanny jest niemożliwe. Niestety powstałe zniszczenia to nie tylko odebranie Mieszkańcom możliwości korzystania z atrakcji, ale również duże koszty związane z naprawą (jeden reflektor to 4,5 tys. zł, całkowity koszt wymiany zniszczonego oświetlenia 30 tys. zł). Ponadto do czasu uruchomienia obiektu nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy akty wandalizmu nie spowodowały również uszkodzenia dysz fontannowych. Po raz kolejny zwracamy się z apelem o dbanie o wspólne dobro i zapobieganie dalszym aktom wandalizmu na terenie Świebodzic. Nie dopuśćmy, aby kilka osób swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem, niszczyło nasze Miasto apeluje Paweł Ozga.

(WPI)

REKLAMA

REKLAMA