https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zabójstwo wałbrzyskiego antykwariusza wróci na wokandę?

– Po kliku latach podejmuję, wraz z mecenasem Krzysztofem Budnikiem z Wrocławia, kolejny bój o wznowienie procesu w sprawie zabójstwa wałbrzyskiego antykwariusza Henryka Ś., do którego doszło w marcu 2000 roku – zapowiada Janusz Bartkiewicz, emerytowany naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Wałbrzychu.

– W tej sprawie, przy braku dowodów winy, 16 grudnia 2002 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy na 25 lat pozbawienia wolności skazał Radka Krupowicza i Patryka Rynkiewicza. Po 15 latach odsiadki udało się zmniejszyć im wyrok o 10 lat, ale Radek chce walczyć dalej, aby piętno zabójcy zmyć z siebie raz na zawsze. Obecnie jestem na etapie pisania szczegółowej informacji o tej sprawie dla Rzecznika Spraw Obywatelskich. Formalny wniosek do RPO o skierowanie do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej, którą sporządzi kancelaria mecenasa Krzysztofa Budnika. Przypomnę, że Radek odsiedział 14 lat tylko dlatego, że jakiś nawiedzony mitoman stwierdził, że widział go na miejscu zabójstwa. Poza tym kłamliwym twierdzeniem (są na to dowody, że łgał jak przysłowiowy pies) prokuratura nie była w stanie przedstawić żadnego innego dowodu winy, a Sąd Okręgowy w Świdnicy, mimo dziesiątek wątpliwości, których nikt nie był w stanie usunąć, skazał ich wbrew procedurom, logice i zdrowemu rozsądkowi. Skazał ich na 25 lat więzienia, z prawem wystąpienia o warunkowe zwolnienie po upływie 20 lat. Po kilku latach walki (od 2004 roku) udało mi się doprowadzić do ponownego procesu w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu i po następnych kilku kasacjach i wyrokach, doprowadzić do zmniejszenia kary na lat 15 – podkreśla Janusz Bartkiewicz.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA