https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nauka pływania dla uczniów

Gmina Boguszów-Gorce kolejny raz przystąpiła do udziału w projekcie „Umiem pływać”, który jest realizowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów, w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W okresie od kwietnia do czerwca 2022 r. 90 uczniów z klas I – III ze szkół podstawowych z Boguszowa – Gorc weźmie udział w bezpłatnych zajęciach nauki pływania na pływalni w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Aqua – Zdrój w Wałbrzychu.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływackich, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy. Niewątpliwe korzyści płynące z udziału dzieci w projekcie to także zapobieganie zjawiskom patologii społecznych przez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

(JCF)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty