https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Uczennica z Wałbrzycha wygrała ogólnopolski konkurs

Paulina Jankiewicz z klasy VIII b Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu, zajęła I miejsce w III Ogólnopolskim i Polonijnym Konkursie Plastycznym na projekt kartki pocztowej o tematyce patriotycznej „Prawdy Polaków spod Znaku Rodła Katechizmem Narodowym Polaków w XXI w.”.

Konkurs organizowany był przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu oraz Rodzina Rodła – Wrocław. Jego celem było:

– popularyzowanie Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła ogłoszonych 6 marca 1938 r. w Berlinie,

– kształtowanie wartości i postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,
– budowanie świadomości lokalnej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenów polskich Ziem Zachodnich i Północnych,
– rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Paulina Jankiewicz zwyciężyła w kategorii uczniów szkół podstawowych klasy IV-VIII. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymali dyplomy i nagrody niespodzianki. W konkursie wzięło udział 24 uczniów PSP nr 15 z klas VI – VIII. Opiekunami na etapie szkolnym byli nauczyciele historii: Joanna Jankowska i Elżbieta Pławsiuk.

Wirtualną wystawę prac można obejrzeć na stronie https://muzeum.wroclaw.pl/wpis/wyniki-konkursu-4/6552/.

(SP15)

REKLAMA

REKLAMA