https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zamieszkają w dawnej strażnicy

– Niebawem część uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Gminie Mieroszów, będzie mogła zamieszkać także w budynku po byłej strażnicy Straży Granicznej w Golińsku. Gmina Mieroszów sukcesywnie remontuje segmenty budynku, dostosowując do celów mieszkalnych i turystycznych. W chwili obecnej najpilniejszą potrzebą jest wsparcie naszych sąsiadów zza wschodniej granicy – podkreśla Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA