https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Remonty zabytków

Gmina Czarny Bór dofinansuje remonty zabytków, które znajdują się na jej obszarze.

Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki z księdzem proboszczem Piotrem Sałagą podpisali umowę o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę schodów wiodących na dawny cmentarz przykościelny w Witkowie. Gmina na tę inwestycję przekaże 20 000 zł, a prace budowlane mają potrwać do końca listopada 2022 roku. Kolejna dotacja celowa, tym razem w wysokości 40 000 zł została udzielona na dofinansowanie remontu wieży Kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Borównie. Pieniądze zostaną przekazane Parafii NSPJ w Czarnym Borze na podstawie umowy, którą wójt gminy podpisał z księdzem proboszczem Ryszardem Pitą. Dofinansowany z budżetu Gminy Czarny Bór zostanie także remont budynku pałacowego Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze. Dotacja w kwocie 15 000 zł została udzielona na podstawie umowy zawartej przez wójta gminy z Markiem Zawadą – dyrektorem Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA