https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wyremontują wiejskie drogi

Gminy Czarny Bór i Głuszyca znalazły się na liście samorządów, które dostaną dotacje na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów.

24 marca 2022 r. radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przegłosowali projekt uchwały przyznającej dotacje jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów. Suma wsparcia przekracza 22 miliony złotych.

Gmina Czarny Bór dostała dofinansowanie na dwa zadania: droga dojazdowa do gruntów rolnych Czarny Bór – Grzędy –  125 856 zł oraz przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych w Czarnym Borze – 16 500 zł.

– Spośród trzech wniosków złożonych przez Gminę Głuszyca, wybrany został jeden, dotyczący remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Grzmiąca. Działania te wpłyną znacząco na poprawę bezpieczeństwa i komfortu funkcjonowania mieszkańców. Maksymalna kwota dotacji zadania wynosić będzie ponad 89 tysięcy złotych – mówi Roman Głód, burmistrz Głuszycy.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA