https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

WTBS sprzedaje lokal użytkowy

Prezes Zarządu WTBS Sp. z o.o. ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy) w budynku mieszkalnym położonym przy ul. gen Grota-Roweckiego 20 w Wałbrzychu.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 30 stycznia 2022r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 01.02.2022 r. o godz. 10:00

w siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o.

w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych, ul. Wyszyńskiego 3, I piętro, sala 8.

Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej WTBS Sp. z o.o.

w Wałbrzychu:

https://www.wtbs.walbrzych.pl/aktualności/

REKLAMA

REKLAMA