https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

W Wałbrzychu podrożało parkowanie

W Wałbrzychu podrożało parkowanie

– W związku z uchwaleniem przez Radę Miejską w Wałbrzychu uchwały nr XLI/463/21 z 28.10.2021 roku, od 22 listopada 2021 roku zmienia się wysokość opłat jednorazowych za parkowanie pojazdów samochodowych w I i II Strefie Płatnego Parkowania w Wałbrzychu – informuje Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w rejonach płatnych miejsc postojowych w I strefie wynoszą:

– 4,00 zł za pierwszą godzinę,

 – 4,80 zł za drugą godzinę,

– 5,70 zł za trzecią godzinę,

– 4,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę parkowania.

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w rejonach płatnych miejsc postojowych w II strefie wynoszą:

– 2,00 zł za pierwszą godzinę,

– 2,40 zł za drugą godzinę,

– 2,80 zł za trzecią godzinę,

– 2,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę parkowania.

Kolejną bardzo ważną zmianą jest brak możliwości dopłaty za przekroczony czas parkowania. Kierowca musi zaplanować czas parkowania pojazdu i uiścić z góry opłatę za postój, np. planując 2 godzinne parkowanie w I strefie, musi uiścić opłatę 8,80 zł , w II strefie 4,40 zł.

– W związku z tą zmiana zachęcamy kierowców do korzystania z aplikacji na telefon komórkowy. Aplikacje te umożliwiają wybór opcji zaczynam parkowanie start i kończę parkowanie koniec, umożliwiając zapłatę za faktycznie wykorzystany czas parkowania. Wielu operatorów bankowych w swoich aplikacjach mobilnych posiada usługę opłat za parkowanie. Kolejna zmiana dotyczy posiadaczy pojazdów hybrydowych, od 22.11.2021 r. muszą uiszczać opłatę za postój na ogólnych zasadach. Zwolnione z opłat są tylko pojazdy z napędem elektrycznym – wyjaśniają urzędnicy z ZDKiUM.

Następna zmiana to podniesienie wysokości opłaty dodatkowej, kary za brak biletu lub przekroczenia czasu parkowania. Opłata dodatkowa wynosić będzie:

– 50,00 zł uiszczenie opłaty do 7 dni od dnia wystawienia wezwania- raportu do zapłaty,

– 250,00 zł dokonanie opłaty po upływie 7 dni od dnia wystawienia wezwania- raportu do zapłaty.

W przypadku nieuiszczenia opłat: 50,00 zł lub 250,00 zł zostanie wystawione upomnienie w wysokości 261,60 zł. Brak zapłaty za upomnienie to rozpoczęcie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenia finansowe kosztami opłaty manipulacyjnej w wysokości 100,00 zł. Wysokość opłaty wyniesie wówczas 361,60 zł plus koszty postępowania egzekucyjnego.

Zmiana cen dotyczy także abonamentów parkingowych w Strefach Płatnego Parkowania na drogach publicznych od 22.11.2021 r.:

– abonament mieszkańca za pierwszy pojazd – 100 zł za 12 miesięcy,

– abonament mieszkańca za drugi pojazd – 250 zł za 12 miesięcy.

Abonamenty miesięczne i kwartalne (ogólnodostępne) uprawniające do nieograniczonej ilości parkowań w określonych strefach płatnych miejsc postojowych na drogach Gminy Wałbrzych (jeden abonament na jeden pojazd):

– abonament ogólnodostępny I strefa – 330,00 zł za miesiąc, 800,00 zł za kwartał,

– abonament ogólnodostępny II strefa – 200,00 zł za miesiąc, 500,00 za kwartał,

– abonament ul. Sokołowskiego – 60,00 zł za miesiąc,

– abonament ul. Sokołowskiego – 130,00 zł za kwartał

Przypominamy główne zasady korzystania z płatnych miejsc postojowych:

– należy korzystać z informacji znajdujących się na parkometrze, informacjach zawierających cennik, zasady korzystania z parkometru itp.,

– bilet parkingowy ważny jest w strefie na którą został wykupiony,

– należy posiadać bilon – parkomat nie wydaje reszty,

– należy planować czas postoju – 1 godz. lub inny dowolny czas postoju,

– wydrukowany bilet trzeba umieścić za szybą samochodu w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający odczytanie przez kontrolera strefy postoju wykupionego czasu za postój,

– Płatne miejsca postojowe nadzorowane są przez upoważnionych pracowników ZDKiUM, którzy są uprawnieni do wypisywania opłat dodatkowych za brak ważnego biletu parkingowego: 50,00 zł w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona w terminie 7 dni od daty wystawienia raportu – wezwania do zapłaty, a 250,00 zł w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona po upływie po 7 dniu od daty wystawienia raportu – wezwania do zapłaty. Informujemy, że każdy pojazd bez ważnego biletu parkingowego jest udokumentowany fotograficznie, a osoby niepełnosprawne w strefach płatnego parkowania mogą korzystać z oznaczonych miejsc bezpłatnie do 1 godziny. Po zatrzymaniu pojazdu poza wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych należy uiścić opłatę na ogólnych zasadach. Zachęcamy do korzystania z aplikacji do płatności za pośrednictwem telefonu komórkowego. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o korzystanie ze strony internetowej www.zdkium.walbrzych.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerami: (74) 641-44-19; (74) 641-44-00. Kontakt osobisty na ul. Matejki 1 – pokój nr 9, w godz. 7.30 – 15.30 – poniedziałek, środa, czwartek; 7.30 – 14.30 – piątek, 7.30 – 16.30 – wtorek – dodają pracownicy ZDKiUM.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA