https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowe książki w głuszyckiej bibliotece

Nowe książki w głuszyckiej bibliotece

Biblioteka w Głuszycy wyda około 13 tys. zł na zakup nowości wydawniczych.

– Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach zadania pn. „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków, audiobooków, synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”. Miło nam poinformować, że wśród instytucji, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, znajduje się także Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 6488 zł. W ramach wkładu własnego organizator, czyli Gmina Głuszyca przeznaczyła w 2021 roku również kwotę 6488 zł na zakup nowości wydawniczych. Zadanie dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – mówi Sabina Jelewska, dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy.

(AGM)

REKLAMA