https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kolejne drogi do remontu

Kolejne drogi do remontu

Na drogach przy terenach kolejowych w Jaczkowie i Witkowie w Gminie Czarny Bór pojawiła się nowa nawierzchnia. Przebudowie zostanie poddana także droga w Grzędach.

– Bardzo długo trwała procedura, bo prawie 3 lata, ale wreszcie udało się Gminie Czarny Bór wykonać nawierzchnię przy terenach kolejowych w Jaczkowie i Witkowie. Droga do kaplicy św. Anny w Witkowie i alternatywna droga do relacji Jaczków – Gostków w Jaczkowie jest kompletna na całej długości – komentuje zakończenie prac wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki.

Prace kosztowały w sumie ponad 250 000 zł, a wykonawcą inwestycji była Firma Budosprzęt Wałbrzych sp. z o.o., która będzie wykonawcą przebudowy drogi w Grzędach na długości 0,3 km. Wartość prac oszacowano na kwotę blisko 300 000 zł, a termin zakończenia robót zaplanowano na koniec bieżącego roku.

– W naszej gminie przeprowadzanych jest równolegle kilka inwestycji drogowych. Są one finansowane zarówno ze środków z budżetu gminy, jak i funduszy zewnętrznych. Mam tu na myśli dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz wsparcie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dodaje Adam Górecki.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA