https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nieruchomość do wydzierżawienia

Prezydent Miasta Gdynia wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdynia (https://eto.um.gdynia.pl/) i na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip oraz https://uwgdansk.bip.gov.pl/wykazy-nieruchomosci-wnisp/, a także  o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubawka  z siedzibą w Lubawce przy placu Wolności 1, na okres 21 dni, wykazu nr 20/2021 nieruchomości położonej w Lubawce – część działki nr 268/23 o pow. 180 m2, obręb nr 0002 Lubawka, przeznaczonej do wydzierżawienia, której współużytkownikiem wieczystym  w udziale wynoszącym 4/5 części jest Skarb Państwa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Gdyni, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Mienia Skarbu Państwa

tel. 58 668 85 26.

REKLAMA

REKLAMA