https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Lubawka sprzedaje działkę

Burmistrz Miasta Lubawka ogłasza przetarg nieograniczony (licytację ustną) na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego.

Działka nr 284/6 o pow. 696m2 niezabudowana położona w  obrębie  Jarkowice zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową oznaczona symbolem F-5 MN/MR/MP/U. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 45.050,00 zł. Wadium w wys.5% 2.253,00 zł I przetarg.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium winno być wpłacone najpóźniej w dniu 15 grudnia 2021 roku na konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BNP PARIBAS S.A.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 roku o godz. 1000 w Sali posiedzeń Urzędu Miasta Lubawka.

Szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej w BIP Lubawka.

Z regulaminem przetargu oraz dodatkowymi informacjami można zapoznać się w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 pokój nr 7 kom.516 318 126, 516 318 335.

                                                                    BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA

                                                                                           Ewa Kocemba

REKLAMA

REKLAMA