https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kształcenie pod potrzeby przemysłu

Kształcenie pod potrzeby przemysłu

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” tworzy nowoczesne Centrum Szkoleniowe dla uczniów oraz pracowników firm strefowych. Obiekt zostanie wyposażony w modelową linię przemysłową oraz technologię wirtualnej rzeczywistości. Centrum działać będzie pod szyldem Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” prowadzonego przez Wałbrzyską Strefę.

Centrum Szkoleniowe WSSE powstaje w hali przemysłowej budowanej przez strefę przy ulicy Villardczyków w Wałbrzychu. W obiekcie zostanie wydzielony moduł, w którym  znajdą się nowoczesne sale konferencyjne, powierzchnie biurowe oraz przestrzeń wyposażona w urządzenia VR oraz park maszynowy.

– Linia przemysłu 4.0 składać się będzie z urządzeń i robotów czołowych producentów automatyki. Kładziemy nacisk, aby były to maszyny, które znajdują zastosowanie w zakładach działających w strefie. Dzięki użyciu uniwersalnych systemów sterowania będziemy w stanie przeszkolić na niej automatyków, monterów, operatorów czy pracowników utrzymania ruchu – wymienia dr Paweł Kurtasz, wiceprezes WSSE.

Centrum Szkoleniowe posłuży przedsiębiorcom strefowym do wdrażania nowych pracowników oraz podnoszenia kompetencji już zatrudnionych, bez konieczności angażowania w ten proces własnych zasobów sprzętowych. Linia przemysłowa zostanie wykorzystana również do zajęć z młodzieżą szkolną.

– To kolejne i nie mniej ważne zadanie Centrum Szkoleniowego – przyznaje wiceprezes Kurtasz. – Chcemy pokazać uczniom dzisiejsze standardy funkcjonowania przemysłu, pobudzić ich ciekawość i zachęcić do wyboru szkół technicznych i branżowych jako ich przyszłej drogi kształcenia – tłumaczy.

Do osiągnięcia tego celu posłuży między innymi technologia wirtualnej rzeczywistości. Dzięki goglom VR uczniowie będą mogli przenieść się w realia nowoczesnych zakładów produkcyjnych i wczuć się w rolę operatorów maszyn i urządzeń przemysłowych.

– Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości daje nam możliwość szkolenia młodzieży w pełni bezpiecznych warunkach, bez potrzeby przerywania procesów produkcyjnych w zakładach strefowych – mówi Anna Kaczmarczyk odpowiedzialna w strefie za uruchomienie Centrum Szkoleniowego. – Dzięki nowoczesnej technologii będzie możliwe odwzorowanie nie tylko samych urządzeń i układów sterowania, ale również całych procesów produkcyjnych – dodaje. 

– Funkcjonowanie Centrum z całą pewnością wzbogaci działalność naszego Klastra Edukacyjnego. Otwarcie placówki planujemy na pierwszą połowę 2022 roku, ale już dziś zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, szkoły i uczelnie zainteresowane realizacją wspólnych projektów – zachęca wiceprezes Kurtasz.  

Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU” został powołany przez wałbrzyską strefę przeszło 5 lat temu i zrzesza obecnie ponad 120 podmiotów – głównie firmy działające w strefie oraz szkoły zawodowe i techniczne. Zajmuje się m.in. promocją kształcenia pod potrzeby przemysłu, dofinansowaniem placówek edukacyjnych i projektów badawczych oraz wsparciem doradztwa zawodowego. Działalność klastra przyczyniła się również do powstania klas patronackich, nad którymi pieczę objęli inwestorzy strefowi.

(KD)

REKLAMA