https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Do dnia 29.10.2021 r. trwają konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Projekt Rocznego Program Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok oraz formularz konsultacji są dostępne na stronie https://www.gluszyca.pl/.

(AGM)

REKLAMA

REKLAMA