https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Podaruj mądrą pomoc płynącą z serca

Podaruj mądrą pomoc płynącą z serca

– Wielkimi krokami zbliża się Boże Narodzenie. To dobry moment, by przyłączyć się do wyjątkowej, ogólnopolskiej akcji charytatywnej Szlachetna Paczka – mówi Dorota Tobolska, liderka Szlachetnej Paczki w Wałbrzychu.

W naszym codziennym życiu często spotykamy osoby niepełnosprawne, starsze i schorowane, samotnych rodziców z chorymi dziećmi, czy po prostu osoby samotne, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i czekające na jakąkolwiek pomoc z zewnątrz dającą nadzieje na „lepsze jutro”. Takich osób jest – niestety – coraz więcej w naszym otoczeniu i tego nie jesteśmy w stanie zmienić. Jednakże możemy pochylić się nad takimi osobami w ich życiowym nieszczęściu. W jaki sposób to zrobić?

– Otóż odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta – wystarczy tylko odrobina ludzkiej empatii i otwartość serca. Dlatego, jeżeli mamy w swoim otoczeniu osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, reagujmy! A dobro wraca i to z podwójną siłą. Projekt pt. „Szlachetna Paczka” jest bardzo dobrym przykładem, gdyż zmienia na lepsze zarówno życie osoby potrzebującej, jak i samego wolontariusza oraz darczyńcy, i staje się ono o wiele bardziej wartościowe. Ponadto projekt niesie za sobą bardzo ważną życiową lekcję: uczy empatii, zrozumienia oraz – co najważniejsze – otwartości serca i mądrej pomocy drugiemu, doświadczonemu przez życie człowiekowi – wyjaśnia Dorota Tobolska.

Czym jest mądra pomoc w Szlachetnej Paczce?

Idea, która przyświeca ludziom tworzącym projekt „ Szlachetna Paczka” to w szczególności mądra pomoc, czyli taka pomoc, która będzie bodźcem do zmian w przyszłości dla osoby objętej pomocą.

– Zadaniem osoby, która otrzyma pomoc z projektu jest przełamanie wszelkich barier w swoim dotychczasowym myśleniu na temat swojej ogólnej sytuacji życiowej, w której się znalazła oraz jej przeanalizowanie i zadanie sobie pytania: „Co mogę zrobić i jakie kroki muszę poczynić, aby moja sytuacja życiowa była lepsza?”. Kluczowymi aspektami projektu jest również nauka z niego płynąca dla beneficjentów – samodzielność w działaniu oraz poczucie, że nie jestem sam lub sama ze swoimi problemami, bo jest ktoś, dla kogo jestem ważną osobą. Nie każdy jednak, nawet przy dobrych chęciach, może zmienić samodzielnie swoje życie – mowa o osobach starszych, u których wiek oraz choroby często nie pozwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w życiu. Często również osoby te są samotne i bezradne, porzucone przez dzieci i rodzinę, skazane jedynie na pomoc drugiej osoby, która raz przychodzi, a niekiedy jest już na nią o wiele za późno. Dlatego projekt ma na uwadze w dużej mierze osoby starsze dla, których pomoc ze strony innych ludzi jest na wagę złota i może stanowić ostatnią deskę ratunku w ich codziennej egzystencji – tłumaczy Anna Plath – Murawska ze Szlachetnej Paczki.

Jak włączyć osobę potrzebującą do projektu?

– Jeśli mamy w swoim otoczeniu osobę, która w naszej opinii wymaga pomocy ze strony projektu „Szlachetna Paczka”, na samym początku należy zapytać ją, czy chciałaby wziąć w nim udział, gdyż zgoda poszczególnej osoby jest bardzo istotnym elementem samego procesu pomocy. Najlepiej jest opowiedzieć jej o projekcie, na czym polega projekt, jaka jest jego idea, do jakich osób jest skierowany itp. Oprócz tego dobrze jest podkreślić, że udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a imię i nazwisko osoby biorącej w nim udział zostaną całkowicie zmienione na potrzeby projektu. Jest to bardzo ważne, gdyż niektóre osoby wstydzą się swojej sytuacji życiowej, w której się znalazły, bojąc się ośmieszenia ze strony innych osób. Następnie gdy już konkretna osoba wyraziła zgodę na udział w projekcie, umawiamy się z nią na spotkanie w celu złożenia podpisu na zgodzie wstępnej dotyczącej wzięcia w nim udziału. Druk zgody wstępnej oraz wszelkie szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/. Można kontaktować się z nami także za pośrednictwem Facebooka: Szlachetna Paczka – Rejon Wałbrzych – zachęca liderka Szlachetnej Paczki w Wałbrzychu.

(APM)

REKLAMA